De tal palo tal estilo és una sèrie de cartells on l'helvetica neue i l'akzidenz-grotesk, dues tipografies molt semblants, es disputen el reconeixement de ser la millor de les dues. Amb senyals a les seves característiques formals i a la seva història en el món de la tipografia, es crea un debat conflictiu amb l'objectiu final de diferenciar les particularitats de cada tipografia. Any 2015 Col·laboració amb Ariadna Valldeperas
Júlia Peró
Disseny
Experimentació Instagram Twitter Contacte