Microcuentos no és un projecte tancat ni específic. Es tracta de l'experimentació personal a partir de paraules extretes de diversos llibres, formant així noves frases, idees i conceptes. És el meu treball més personal i íntim, on intento conèixer-me i descriure'm prenent com a suport el meu propi concepte de poesia. Trobareu més elements d'aquest projecte als meus instagrams i Any 2016, -
@julsluj @microjuls.
Júlia Peró
Disseny
Experimentació
Instagram Twitter Contacte