White wood és una revista trimestral que tracta els diferents tipus de vida alternativa, temes no gaire comuns els quals la societat estàndard no en té gaire consciència. L'objectiu de la revista no és alliçonar ni ensenyar aquestes maneres de viure, sinó donar-les a conèixer i normalitzar-les. La revista s'organitza des de quatre apartats principals: Estar, Ser, Pensar i Conviure; on es tractaran temes diferents en cada un d'ells. Dins d'aquests apartats el contingut es regeix generalment per un article teòric i una entrevista que tracta el mateix contingut que l'article però portat a la pràctica. Tots els apartats es veuen separats per un sistema de numeració que ajuda al lector a diferenciar els continguts. Quant a l'estètica de la revista, aquesta vol aportar frescor i austeritat però, a la vegada, cordialitat i caliu. Any 2016
Júlia Peró
Disseny
Experimentació Instagram Twitter Contacte